Μελέτες

 

      Αρχιτεκτονική μελέτη και δημιουργία εναλλακτικών σχεδίων και προτάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του πελάτη και των δεδομένων του χώρου. Ψηφιακή απεικόνιση των σχεδίων στον Η/Υ με τρισδιάστατα μοντέλα και κατόψεις του χώρου