Υπηρεσίες         

      Μία ολοκληρωμένη κατασκευή κήπου είτε για οικιακούς πελάτες είτε για μικρές ή και μεγάλες επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα παρακάτω διαδοχικά στάδια:

  • Αυτοψία του χώρου και καταγραφή των προτιμήσεων του πελάτη και των δεδομένων του χώρου.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη και δημιουργία εναλλακτικών σχεδίων – προτάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του πελάτη και των δεδομένων του χώρου.
  • Ψηφιακή απεικόνιση των σχεδίων στον Η/Υ με τρισδιάστατα μοντέλα και κατόψεις του χώρου.
  • Παρουσίαση σχεδίων στον πελάτη με επιλογή της καλύτερης πρότασης και ανάλυση προϋπολογισμού του έργου.
  • Έναρξη εργασιών: προετοιμασία χώματος (προμήθεια – διάστρωση-προσθήκη βελτιωτικών), εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, φύτευση φυτών, εγκατάσταση χλοοτάπητα (σπορά ή τοποθέτηση ετοίμου).
  • Παρακολούθηση του κήπου έως την παράδοσή του.
  • -Δυνατότητα συντήρησης για την καλύτερη και μακροβιότερη εμφάνισή του. 

       Στο πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνονται οι κάτωθι         ενέργειες: 

-       εβδομαδιαία κοπή χλοοτάπητα,

-       κλαδέματα δένδρων – θάμνων,

-       λιπάνσεις, φυτοπροστασία δένδρων – θάμνων - χλοοτάπητα,

-       ξεβοτανίσματα,

-       σκαλίσματα,

-       εξαερισμός χλοοτάπητα,

-       έλεγχος αρδευτικού συστήματος κ.λ.π.